/
EN

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

   vKOMITET REDAKCYJNY                           Warszawa, dnia 4 kwietnia 1955 r.
Biblioteki Klasyków Filozofii
     v         przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym                     Ob.Prof.
   v                                                                        c            Roman Ingarden

L.dz.125/BKF/54                            c                                Kraków
  c    c    c    c    c    c    c    c    c    c    c    c    c    c    c      ul. Biskupia 14 m.15

                      c        Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

                      c        nie pisałam tak długo, bo zupełnie ale to zupełnie nie mam czasu. Cieszę się, że wszyscy zgodnie się cieszymy, iż cała Krytyka będzie z interlinią. Przekład Kemp Smitha jednocześnie odsyłam.

                      c        Bardzo proszę o wiadomość, chociażby pierwsze impresje z lektury Burmana. Myślę, że trzebaby koniecznie urządzić z końcem kwietnia lub początkiem maja, może nie tyle zebranie całego Komitetu, ale jeszcze jedną, a może i nie ostatnią konferencję Kartezjańską / z prof.prof.Dąmbską, Świeżawskim, Ajdukiewiczem, Tatarkiewiczem, Legowiczem i Kołakowskim/, ażeby jeszcze pomówić o pewnych sprawach terminologii i o formie wydania Medytacji z tymi wszystkimi dodatkami.

                      c        Na cztery dni wyjeżdżam do Obór żeby kończyć Fichtego, na Święta wrócę.

              Łączę wyrazy wysokiego szacunku
  c          i bardzo serdeczne pozdrowienia

 Irena Krońska
I Krońska
Sekretarz

Miłego spędzenia Świąt Wielkanocnych życzę. IK