/
EN

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

Lwów 3.XI

   n             Kochany Romanie!

Musiałem z odpowiedzią na Twoje pytania czekać aż do powrotu Twardowskiego, który był wyjechał do warszawy na proś. Kuny Mianowskiego. Wczoraj się po jego przyjeździe z nim dopiero widziałem i mogłem zasięgnąć potrzebnych informacji. I Sprawa twego zatwierdzenia nie jest jeszcze zatwierdzona, ale będzie załatwiona w tygodniach. II Streszczenie Twojej rozprawy już jest złożone czy nawet wydrukowane. Zeszyt Tow. Naukowego, w którym to streszczenie będzie zamieszczone wyjdzie w grudniu i wtedy też dopiero otrzymasz swoje odbitki. Prezydium Tow. Naukowego nie czuje się zupełnie dotknięte tem, że swoją rozprawę ogłaszasz w Jahrbuchu, zatem przykrości stąd pochodzących nikt nie będzie miał. Janelli mówić Tward., że możliwe jest, że otrzymasz we Lwowie posadę od lutego. Sprawa niego przeniesienia do Warszawy upadła zupełnie, gdyż Ministerstwo już Katedrę Łukasz. nieliczni skreślili. Ja wykładam w tym roku logikę. Czytam w tym celu m.in. II t. Logische Unters. i nabieram wielkiego szacunku do Husserla.

   n                n             Ściskam Cię Twój

Cieszyć się będę bardzo kiedy przyjedziesz do Lwowa i dużo sobie potem obiecuję.

 

J. Wny Pan
Dr Roman Ingarden
Toruń
Ul. Mickiewicza 115