/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

We Lwowie, 18. lutego, 1925.

 

 

                       Szanowny Panie Kolego!

            Kartkę z 7. b.m. otrzymałem. Odbitek Ossolineum dostarczyło 50 – posłałem tylko 20, gdyż większa ilość byłaby przeważyła 1 kg, t.j. wagę maksymalną dla druków. Resztę mam schowaną u siebie, z wyjątkiem dwuch egzemplarzy, danych Pani Gromskiej i Kazikowi, który jednak, otrzymawszy egzemplarz od Szanownego Pana Kolegi, przyrzekł mi zwrócić egzemplarz, dany mu przeze mnie.

            Z odpowiedzią na kartkę Szanownego Pana Kolegi zwlekałem, albowiem nie chciałem pisać przed sfinalizowaniem sprawy habilitacyi, o ile idzie o tutejszy Uniwersytet. Otóż otrzymawszy odbitki, dołączyłem zaraz egzemplarz do referatu habilitacyjnego, który czekał na niego w Dziekanacie, a Dziekanat zaraz wysłał akt cały do Senatu akademickiego, który w myśl ustawy naszej musi zatwierdzić uchwały Rad wydziałowych, nadające veniam legendi. Otóż przedwczoraj na posiedzeniu wieczornem Senat akademicki zatwierdził uchwałę naszej Rady wydziałowej co do Pańskiej habilitacyi i postanowił akt przesłać Ministerstwu do ostatecznego zatwierdzenia. I byłby już akt cały odszesł, gdyby nie była kancelarya Rektoratu zwróciła uwagę Dziekana na pewne zapomnienie, którego dopuściła się kancelarya dziekańska, nie dołączając do aktu żądanych rozporządzeniem jakiemś z roku 1921 alegatów. Alegatami temi są: 1. Podanie kandydata, 2. Napisane przez niego curriculum vitae, 3. Uwierzytelniona odbitka dyplomu doktorskiego, 4. Program wykładów. – Otóż alegatów 1–3 dostarczę sam – proszę tylko napisać t.zw. program wykładów na jeden rok, t.j. tytuł, wymiar godzin i średnio szczegółową dyspozycję wykładu lub wykładów, które Szanowny Pan Kolega ma zamiar mieć w półroczu zimowem /: I. i II. trymestrze:/ oraz w półroczu letniem /: III. trymestrze:/ roku akademickiego 1925/6.

            Skoro otrzymam ten program wykładów, cały akt natychmiast odejdzie do Warszawy.

            Załączam rachunek za nadbitki – rachunku za skład streszczenia, o ile on przekroczył przyjętą przez Tow. naukowe miarę, nie otrzymałem dotąd, choć się upominałem.

                       Łączę serdeczne pozdrowienia

K. Twardowski