/
EN

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                          v                    v                v       Kraków, 23 grudnia 1965

WPan Profesor
Dr Stefan Żółkiewski
Sekretarz Wydziału I PAN
WARSZAWA

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

dostałem w tych dniach zaproszenie Towarzstwa Filozoficznego Bośni i Hercegowiny w Sarajewie do wzięcia udziału w Zjeździe poświęconym tematowi „Fenomenologia i Marksizm”, który ma się odbyć w Sarajewie w dn. 18 do 23 kwietnia 1966 r. Oryginał zaproszenia załączam. Byłbym skłonny w zasadzie, o ile stan zdrowia mego na to pozwoli wziąć udział w tym Zjeździe. Pozwalam sobie tedy zwrócić się do WPana Profesora z uprzejmą prośbą o rozważenie tej sprawy i o ewentualne skierowanie jej do Biura Współpracy z Zagranicą celem uzyskania dlamnie paszportu na wyjazd do Jugosławii – w powrotnej drodze mógłbym ewentualnie wstąpić do Pragi i wygłosić tam odczyt, którego z powodu choroby nie mogłem wygłosić w jesieni br. – i o wyrobienie pokrycia kosztów podróży z Warszawy do Jugosławii i z powrotem. /Pobyt w Jugosławii i zdaje się drogę od granicy Jugosławii do Sarajewa Tow. Filoz. w Sarajewie/.
       v      Ponieważ do połowy lutego musiałbym posłać streszczenie mego ewentualnego referatu, byłbym wdzięczny WPanu Profesorowi za łaskawą informację, jak się przedstawiać będzie możliwość realizacji tej podróży.
       v      Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku

 /Roman Ingarden, senior/