/
EN

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

Data powstania 30.03.1964
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_56
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie prywatne

Kraków, dnia 30 marca 1964 r.

 

 

 

Szanowny Panie Profesorze !

       n     Pan Profesor pozwoli, że dołączę się do tych wszystkich, którzy zabrali głos w „Szkicach filozoficznych” ofiarowanych Panu Profesorowi w darze. Czynię to z wielu powodów. Naprzód dlatego, że wysobo cenię Osobę i stanowisko Pana Profesora oraz jego twórczość filozoficzną. Powtóre dlatego, że miałem okazję zetknąć się z Panem Profesorem jako młody naukowiec, żałuję, że tylko dość przelotnie. Dziękuję także Panu Profesorowi za kierowanie pracą naukową niektórych księży,zwłaszcza w ostatnim czasie ks. dra J.Tischnera.
 n     I mimo,że wspomniany na początku dar filozofów łączy się z przejściem Pana Profesora na emeryturę, to jednak życzę wielu jeszcze twórczych osiągnięć i dzieł. Niech Bóg błogosławi. Łączę wyrazy szczerego szacunku

Karol Wojtyła
 n     arcybiskup