/
EN

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

 

Lwów 24/X.1923

Mój Kochany!

O Twojej pracy kilkukrotnie z Mistrzem gadałem. Otóż dopiero w ostatnich czasach zabrał się on do czytania, bo dużo czasu zajęło mu zaznajomienie się z literaturą przedmiotu, o którym traktujesz. Kiedy go zagadnąłem  w ostatnią niedzielę (21/X) w tej materji powiedział mi, że uważa w tej pracy stanowczy postęp w stosunku do dawnych Twoich cerebrofaktur. Niczego konkretniejszego nie słyszałem. O druku tej rozprawy myśli jak dawniej, czego dowodem taka między nami rozmowa: Ajd. “Dowiedziałem się, że Chrześc. Księgarnia udziałowa ma pieniądze i wydaje książki naukowe”. Tward. “Możnaby z tego kiedy skorzystać.” Ajd. “Możnaby tam Ingardena wydać”. Tward. “Ingardena wyda czy też najprawdopodobniej chce wydać Tow. Naukowe”. – Jestem jaknajlepszej myśli co do powodzenia Twoich zamiarów. Nie sądzę jednak, że Mistrz Ci prędko oceni całą rozprawę, bo to nie mała praca, wymagająca dużo czasu, którego on nie ma wiele. Sądzę, że jednak przed upływem roku kalendarzowego będziesz miał jego ocenę.
          Tyle moich twierdzeń i tyle przypominań. Rozmowa nie jest zacytowana oczywiście dosłownie wierna. ale myśli o którą idzie nie wypaczyłem. Przyznam się, że kiedyś wspomniałem Mistrzowi, że chciałbym Ci napisać co on sądzi o Twojej rozprawie. On mi na to słusznie odpowiedział “nie pisz nic, ja mu sam wkrótce napiszę”. Oczywiście ma rację, bo wrażenia jakie wywiera początek pracy nie mogą wystarczać do oceny całości. Mimo to dopuściłem się niedyskrecji względem niego i co wiedziałem, to Ci napisałem, niczego nie tając. Otóż powyższe zdanie Mistrza stoi z pozornej sprzeczności z mojem nawoływaniem do cierpliwości. Ale mimo tę zapowiedź Mistrza, nie sądzę, aby się rychło spełniła, jakkolwiek jestem pewny, że kiedy Ci o Twej pracy napisze, to napisze Ci coś, co Cię zadowoli.
 n            Przy tem wszystkiem dziwno mi, że tak mało masz zaufania do siebie i żyjesz w ciągłej obawie, że się Twoja praca Mistrzowi nie nada. Ja jestem najzupełniej innego zdania i radzę Ci pozbądź się tego pesymizmu.

Ściskam Cię serdecznie
Twój Kazimierz

Żona moja i dzieci dziękują za dobre słowo, takiesamo przesyłamy wszyscy pod adresem Twoich.