Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Ajdukiewicz

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928