Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

Postanowienie z 20.08.1921

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925