b.d

b.d

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

Podziękowanie z b.d.

Postanowienie z 20.08.1921

List od Henryka Markiewicza z 04.03.1964

List motywacyjny z 12.04.1921

Odpowiedź z 18.04.1921

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Powołanie z 03.08.1921

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Dowód z 21.06.1924

Prośba z 18.06.1921