b.d

b.d

List od Henryka Markiewicza z 04.03.1964

Odpowiedź z 18.04.1921

Powołanie z 03.08.1921

Postanowienie z 20.08.1921

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

List motywacyjny z 12.04.1921

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

Prośba z 18.06.1921

Dowód z 21.06.1924

Podziękowanie z b.d.

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.