filozofia, etyka

filozofia, etyka

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965