kwestie radakcyjne

kwestie radakcyjne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948