pozdróże zagraniczne

pozdróże zagraniczne

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966