1916

1916

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921