1937

1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937