1952

1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952