Akademia Umiejętności

Akademia Umiejętności

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924