akademicki nauczyciel

akademicki nauczyciel

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922