akty poznawcze

akty poznawcze

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.11.1922