Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.