Ambasada

Ambasada

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1956

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.02.1969