analfabetyczny artykuł

analfabetyczny artykuł

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965