analiza tekstów

analiza tekstów

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939