artykuł pt. "Uwagi o względności wartości"

artykuł pt. "Uwagi o względności wartości"

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.02.1949