bałwochwalstwo

bałwochwalstwo

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

List od Władysława Witwickiego z 30.08.1926