Bernardowie

Bernardowie

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924