bezpośrednie przeżycie introspekcyjne

bezpośrednie przeżycie introspekcyjne

List od Stefana Szumana z 01.06.1939