BJ

BJ

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966