Bronisławowa Ajdukiewiczowa

Bronisławowa Ajdukiewiczowa

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929