broszurka o pojęciu przedmiotu

broszurka o pojęciu przedmiotu

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935