? Bruchnalski

? Bruchnalski

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939