budowa kategorialna

budowa kategorialna

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922