Bydgoskie Przedmieście

Bydgoskie Przedmieście

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921