całość istnienia

całość istnienia

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937