całości architektoniczne

całości architektoniczne

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964