Casimir Krzemicki

Casimir Krzemicki

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947