charakter realności

charakter realności

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964