charakterystyka przeżycia estetycznego

charakterystyka przeżycia estetycznego

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936