charakterystyka tożsamości

charakterystyka tożsamości

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922