choroba Husserla

choroba Husserla

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 20.03.1938

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 24.02.1938