choroba Szumana

choroba Szumana

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.11.1954