Ludwig Ferdinand Clauss

Ludwig Ferdinand Clauss

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920