codzienne życie

codzienne życie

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936