czasopisma

czasopisma

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.08.1922

List od Wacława Borowego z 09.09.1938

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 3.08.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 16.02.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 25.05.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Wacława Borowego z 9.04.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 17.05.1922