czasopisma estetyczne

czasopisma estetyczne

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967