członek komisji

członek komisji

List od Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965