czysta wyobraźnia

czysta wyobraźnia

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]