czyste istnienie

czyste istnienie

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936