czyste myślenie

czyste myślenie

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936