dieta

dieta

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934