długość odczytu

długość odczytu

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.02.1969